ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
 • นายนิุรตต์ แสวงนาม

  นายนิุรตต์ แสวงนาม
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวนารี สีสดดี

  นางสาวนารี สีสดดี
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุบิน ชื่นชาย

  นางสุบิน ชื่นชาย
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวศิราณี ยืนหาญ

  นางสาวศิราณี ยืนหาญ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายสุเพียบ นาคคำ

  นายสุเพียบ นาคคำ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางจริยานุช แอกทอง

  นางจริยานุช แอกทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางนงคราญ จันทุมา

  นางนงคราญ จันทุมา
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพัชรี ทองแม้น

  นางพัชรี ทองแม้น
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวสวนิต บุญลี

  นางสาวสวนิต บุญลี
  ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายปรีชา ศรีแก้ว

  นายปรีชา ศรีแก้ว
  ครูชำนาญการ
 • นางศุภานัน เหลืองงาม

  นางศุภานัน เหลืองงาม
  ครูชำนาญการ
 • นางวราภรณ์ ชมภูเขา

  นางวราภรณ์ ชมภูเขา
  ครูชำนาญการ
 • นายเฉลียว ศิริพันธ์

  นายเฉลียว ศิริพันธ์
  ครูชำนาญการ
 • นางสาวรัตนา ชูชื่น

  นางสาวรัตนา ชูชื่น
  ครู
 • นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า

  นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า
  ครู
 • นางสาวรสลิน ธีระบุตร

  นางสาวรสลิน ธีระบุตร
  ครู
 • นางสาวกาญจนวรรณ สีหะวงษ์

  นางสาวกาญจนวรรณ สีหะวงษ์
  ครู
 • นายวรรณสิงห์ ค่ำคูณ

  นายวรรณสิงห์ ค่ำคูณ
  ครู
 • นางสาวสุภัททา จุไร

  นางสาวสุภัททา จุไร
  ครูผู้ช่วย
 • นางสังวาล วารสุข

  นางสังวาล วารสุข
  พนักงานราชการ
 • นางสาววรรณนิศา นาคใหญ่

  นางสาววรรณนิศา นาคใหญ่
  ครูอัตราจ้าง
 • นายนันทวุฒิ กองแก้ว

  นายนันทวุฒิ กองแก้ว
  ครูอัตราจ้าง
 • นายสุวิทย์ นาคชัย

  นายสุวิทย์ นาคชัย
  ลูกจ้างประจำ
 • นายสมจริง แสงสว่าง

  นายสมจริง แสงสว่าง
  ลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านสามเส้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วารสารประชาสัมพันธ์
16 กรกฏาคม 2562 135
16 กรกฏาคม 2562 174
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ระบบสำหรับนักเรียน

โรงเรียนสุจริต
สถิติผู้เข้าชม
  
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 30
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 363
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 757
 • เริ่มนับ 5 มิถุนายน 2562
 • IP:3.235.107.209


โรงเรียนบ้านสามเส้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 0857724530 , admin :นิรุตต์ แสวงนาม  0849590494

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook