ผลงานครู
ชื่อผลงาน :ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายสุเพียบ นาคคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 354
ชื่อผลงาน :คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสุบิน ชื่นชาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 355
ชื่อผลงาน :คิดเลขเร็วระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา ชูชื่น
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 อ่านแล้ว : 302


โรงเรียนบ้านสามเส้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 0857724530 , admin :นิรุตต์ แสวงนาม  0849590494

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านสามเส้า