สัญลักษณ์โรงเรียน

ตรา สพฐ 

สัประจำโรงเรียน  น้ำเงิน  เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นลำดวน

ปรัชญาโรงเรียน  ปัญญา นรานัง รัตนัง 

คำขวัญ  เรียนดี กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสามเส้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 0857724530 , admin :นิรุตต์ แสวงนาม  0849590494

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านสามเส้า