ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
19
16
35
2
อนุบาล 3
15
15
30
2
รวมอนุบาล
34
31
65
4
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
17
27
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
32
24
56
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
24
20
44
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
20
12
32
2
ประถมศึกษาปีที่ 5
22
23
45
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
16
19
35
2
รวมประถมศึกษา
124
115
239
12
มัธยมศึกษาปีที่ 1
15
19
34
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
20
18
38
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
19
15
34
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
54
52
106
3
รวมทั้งหมด
212
198
410
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563


โรงเรียนบ้านสามเส้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 0857724530 , admin :นิรุตต์ แสวงนาม  0849590494

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านสามเส้า