ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
15
15
30
1
อนุบาล 3
11
17
28
2
รวมอนุบาล
26
32
58
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
31
24
55
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
25
21
46
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
19
14
33
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
22
22
44
2
ประถมศึกษาปีที่ 5
16
19
35
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
15
17
32
1
รวมประถมศึกษา
128
117
245
11
มัธยมศึกษาปีที่ 1
21
21
42
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
24
15
39
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
11
16
27
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
56
52
108
3
รวมทั้งหมด
210
201
411
17

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านสามเส้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 0857724530 , admin :นิรุตต์ แสวงนาม  0849590494

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook